Игри

Информация за страница Пловдив

Пловдив е вторият по големина град в страната и е административен център на едноименните област и община. Също така е административен център и на общините Марица и Родопи. Разположен е в западната част на българската част от Тракия на двата бряга на река Марица. Застроен е в подножията на общо седем сиенитни тепета. Именно поради тази причина често е наричан „градът под тепетата” или пък „ градът на седемте тепета”. В града се провежда Международния панаир и международният театрален фестивал Сцената на кръстопът. Градът е разположен в централната част на Горнотракийската низина. През него преминава най-пълноводната река в страната Марица. Така по естествен начин той е разделен на две части. На север от реката е разположен единствено район Северен, известен и със старото си име Кършияка. На юг се намира същинската градска част, където са и останалите пет района. От 1949 г. градът е седалище на Пловдивски окръг, а след 1987 г. и на цялата област.

    Византийският период в историята на Пловдив започва през 4-ти век. Два века по-късно в него идват славяните, с което етническият облик на региона постепенно се променя. След създаването на нашата държава той се оказва важен пограничен град на Византийската империя. За пръв път е завладян през 812 г. от хан Крум, но към българските предели е включен по време на управлението на Маламир. След като през 1204 г. рицарите от Четвъртия кръстоносен поход основават Латинската империя, градът попада в нейните предели. За кратко той е превзет от цар Калоян, който на два пъти воюва с рицарите. При управлението на Георги 2-ри Тертер е включен отново в пределите на българската държава, но след ранната му смърт Византия си възвръща контрола над региона. От османците е завладян през 1364 г. До 1382 г. е главен град на османската област Румелия, когато управлението се мести в София. С попадането му под османска власт неговият облик коренно се променя. Часовниковата кула е забележителен паметник от времето на османците. Тя е издигната през 16-ти век на Хълма с кулата. Смята се за първия градски часовник в империята и една от най-старите часовникови кули в Източна Европа.

    В епохата на Възраждането Пловдив е важен икономически център. Непрекъснато нарастващата буржоазия укрепва икономически и получава ключово влияние сред обществото. В новата българска история града влиза с приноса си по време на борбите за църковна независимост. През 1839 г. в него е открито първото българско училище. С откриването на класното училище Св. Св. Кирил и Методий 11 години по-късно се поставя началото на светското образование. На 16 януари 1878 г. градът е освободен от войните на Предния отряд от състава на Западния отряд на генерал-лейтенант Гурко. След Съединението през 1885 г. той остава вторият най-голям град в страната. Още през 1874 г. в него е построена първата железница, а 14 години по-късно тя го свързва със столицата. Градът е домакин през 1892 г. на първото българско изложение с чуждестранно участие. В началото на 20-ти век израства като голям търговски и промишлен център. В годините на Втората световна война се разширява тютюневата промишленост.

 

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker